KTO MOŻE TRENOWAĆ

0D 18.01.2021 JESTEŚMY OTWARCI DLA ZAWODOWYCH SPORTOWCÓW

Drodzy Klubowicze, Przyjaciele,

W związku z zakończeniem Kwarantanny Narodowej Artis Wellness Club od dnia 18.12.2020 zostanie otwarty dla sportowców.
Zgodnie z rozporządzeniem trenować mogą:

Dorośli będący członkami Kadry Narodowej
mają wstęp na siłownię oraz zorganizowane zajęcia sportowe - indywidualne z trenerem oraz grupowe z trenerem (ściśle związane z dyscyplinami sportowymi):

✔ Członkowie Kadry Narodowej Polskiego Związku Sportowego
(np. Polski Związek Triathlonu, Polski Związek Przeciągania Liny, Polski Związek Piłki Nożnej)

✔ Wykaz wszystkich związków sportowych, które powołują Kadrę Narodową, oraz które umożliwiają wykupienie licencji znajdziecie Państwo na stronie:

https://www.gov.pl/web/sport/polskie-zwiazki-sportowe

✔ Ten wykaz jest wykazem polskich związków sportowych, nie każdy powołuje kadrę.

✔ Każdy sportowiec, chcący dołączyć do Kadry Narodowej Polskiego Związku Przeciągania Liny powinien dostosować się do wymogów PZPL i dostarczyć nam zaświadczenie o uczestnictwie w Kadrze. Szczegóły pod linkiem:

http://pzpl.pl/12-news/321-chcesz-zostac-zawodnikiem-kadry-narodowej

Dorośli uprawiający sport zawodowo
mają wstęp na zorganizowane zajęcia sportowe indywidualne z trenerem oraz grupowe z trenerem (ściśle związane z dyscyplinami sportowymi) dostępne będą dla:

✔ Zawodowych sportowców
(dla osób uprawiających sport zawodowo w rozumieniu art. 2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17.06.2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1 z późn. zm.)

✔ Członków klubów sportowych pobierających stypendium sportowe,

✔ Zawodników reprezentacji olimpijskiej lub reprezentacji paraolimpijskiej,

✔ Zawodników uprawiających sport w ramach ligi zawodowej,

 

Korzystający z obiektu są proszeni o zabieranie ze sobą stosownych dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów wskazanych powyżej, tj. dokumentów wystawionych przez:

1) podmiot opłacający wynagrodzenie lub stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z 25.06.2010 r. o sporcie albo

2) odpowiednio międzynarodową federację sportową działającą w sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim lub

3) inną uznaną przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski albo międzynarodową organizację sportową o zasięgu kontynentalnym należącą do takiej federacji, albo

4) polski związek sportowy.

Dzieci i młodzież uprawiające sport
mają wstęp na zorganizowane zajęcia sportowe indywidualne z trenerem oraz grupowe z trenerem:

✔ Dzieci i młodzież uczestnicząca we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni Polski Związek Sportowy (np. Polski Związek Triathlonu, Polski Związek Przeciągania Liny, Polski Związek Piłki Nożnej. Polski Związek Gimnastyczny, Polski Związek Przeciągania Liny itp.) mogą uczestniczyć w zajęciach sportowych grupowych oraz indywidualnych z trenerem.

 

Artis Wellness Club jest przedstawicielem terenowym PZPL, do którego możecie dołączyć i zostać członkiem Kadry Narodowej. Jesteśmy uprawnieni do zbierania deklaracji zawodniczych oraz do rekomendowania listy zawodników celem kwalifikacji ich do kadry „C”. 

Wypełnić deklaracje zawodnicze oraz wnieść opłaty za licencję można więc w recepcji naszego klubu.
Zapraszamy od dnia 18.01.2021r. od godziny 8.00 rano. 

Prosimy również o zapisywanie się na testy wydolnościowe w naszym klubie w jak najszybszym terminie (testy trwają około 30 min). Zapisy w recepcji klubu.

 

OD 01.02.2020 JESTEŚMY OTWARCI DLA PACJENTÓW

Jako placówka medyczna zapraszamy na rehabilitację i fizjoterapię pacjentów ze skierowaniem od fizjoterapeuty lub lekarza.

 

Osoby przebywające na terenie klubu zobowiązane są do przestrzegania aktualnego reżimu sanitarnego.