Omnia junior

Celem zajęć jest rozwijanie umiejętności ruchowych niezbędnych w sferze zdrowotnej, rekreacyjnej oraz sportowej u dzieci. Zajęcia ukierunkowane są na nabycie umiejętności współdziałania w grupie i zespole. Kształtowanie i rozwijanie takich cech jak szybkość oraz wytrzymałość przy utrzymaniu dokładności i systematyczności. Zajęcia są idealne dla młodzieży lubiącej wyzwania oraz pozytywną rywalizację motywującą do działania.

Duration time: 45 min

Our Phylosophy

All begins from motion

Move

Everything begins with physical activity. Discover with us your favorite forms of physical activity and take care of your fitness every day.

Live

When we are physically active we function better in every aspect of our lives. Take care of yourself, enjoy a moment, fulfill your dreams and yourself.

Inspire

Realize your passions and meet new people. Share your good energy with them, inspire them, help them and motivate to realize their goals.