Anna Paciorek Instruktor fitness / Nauczyciel Jogi

Joga w moim życiu towarzyszy mi już od dłuższego czasu. Oprócz tego jestem instruktorką fitness i rekreacji ruchowej, gdzie posiadam uprawienia państwowe i międzynarodowe. Dodatkowo jestem trenerem personalnym i posiadam kwalifikacje z takich zajęć jak pilates, zdrowy kręgosłup, fitness powięzi (IFAA międzynarodowe). Ukończyłam studia z Rolnictwa i Biologii na SGGW oraz Administrację i Europeistykę na Uniwersytecie Łódzkim. Najwięcej satysfakcji w życiu daje mi praca z ludźmi, dzielenie się z nimi wiedzą, którą nieustannie pogłębiam. W praktyce jogi wykorzystuję wszystkie umiejętności zdobyte przez 11 lat kształcenia sportowego.