Mikołajkowy Maraton Cycling

Wyrażam zgodę na przetwarzanie zebranych w niniejszym formularzu danych osobowych przez zgodnie z ustawą z dn. 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 z późn. zm.) oraz Ogólnym Rozporządzeniu o ochronie danych osobowych (RODO) przez Artis Club Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-797), przy ul. Klimczaka 1 w celach marketingowych i statystycznych oraz w celu rejestracji na oferowane warsztaty a także realizacji umowy. Niniejsza zgoda obejmuje przetwarzanie danych osobowych w przyszłości, o ile nie zmieni się cel przetwarzania. Przyjmuję do wiadomości, iż wyrażenie przeze mnie niniejszej zgody oraz podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do nawiązania kontaktu ze strony Artis Club Sp. z o.o. w celu przedstawienia oferty.

Oświadczam, że zostałam(em) poinformowana(y), że Administratorem moich danych osobowych jest Artis Club Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-797), przy ul. Klimczaka 1 (KRS: 0000550648,  NIP 5242778088, REGON 3611400750), oraz o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych osobowych i ich poprawiania, jak również prawie wniesienia w każdym czasie sprzeciwu wobec ich przetwarzania. *

Wyrażam zgodę na przesyłanie przez Artis Club Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie informacji handlowych i marketingowych drogą elektroniczną, zgodnie z ustawą z dn. 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), obejmującą przekazywanie informacji z użyciem środków komunikacji elektronicznej, a także na używanie przez tę spółkę komunikacji telefonicznej oraz telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących, w celu przekazywania mi oferty marketingowej. Przyjmuję do wiadomości, iż wyrażenie przeze mnie niniejszej zgody oraz podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do nawiązania kontaktu ze strony Artis Club Sp. z o.o. w celu przedstawienia oferty. *

* - pola wymagane